Årsmøte 2016

Det vert årsmøte i ØGS torsdag 03 mars på Guddal Skule kl 20.00. 

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2: Val av 2 personar til å skrive under møteboka

Sak 3: Årsmelding og rekneskap

Sak 4: Årsplan og budsjett 2016

Sak 5: Framlegg til bestandsplan

Sak 6: Framlegg til avskytingsplan

Sak 7: Innkomne saker

- Endringar i jaktfeltleiarar

- Godtgjersle til styret

- Vårteljing 2016

- Val av 3 personar til å utføre skrapdyrkontroll

- Val av 1 person til å vere kontaktperson for politi og viltforvaltar ved påkjørsel av hjort og liknande

- Gjennomgang av jaktfeltleiar sine plikter

- Bruke «Sett og skutt» for innsamling av sett hjort/slaktevektspapir

- Endre jakttider (avslutte jakta 1. desember) – Forslag Harald Vik

- Informasjon om Ytre Sogn og Sunnfjord bestandsplanområde

Sak 8: Val av leiar, styremedlem, varamedlem, valnemnd, revisor