Årsmøte 2019

Det vert årsmøte i ØGS torsdag 7 mars på Guddal Skule kl 20:00.

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2: Val av 2 personar til å skrive under møteboka
Sak 3: Årsmelding og rekneskap
Sak 4: Årsplan og budsjett 2019
Sak 5: Framlegg til bestandsplan
- Innspel til Ytre Sogn og Sunnfjord bestandsplanområde (YSSB) 2019 - 2021
Sak 6: Framlegg til avskytingsplan
Sak 7: Innkomne saker
- Endringar i jaktfeltleiarar
- Godtgjersle til styret
- Vårteljing 2019
- Val av 1 person til å vere kontaktperson for politi og viltforvaltar ved påkjørsel av hjort og liknande
- Gjennomgang av jaktfeltleiar sine plikter
- Bruke «Sett og skutt» for innsamling av sett hjort/slaktevektspapir
- Bruk av radio og kanalar
Sak 8: Val av leiar, styremedlem, varamedlem, valnemnd, revisor