Skadeskoten hjort observert

I dag er det observert ein skadeskoten bukk som kryssa i Grøvlelia. Det såg ut som dyret kom frå Langeland/Nyland. Bukken såg ut til å vere skoten i kjeven. Fjaler Ettersøksring har vore oppe og sett etter dyret utan hell og vil komme tilbake i morgon tidleg. Det er viktig å få avliva denne bukken, då dette er ein forferdeleg skade. Ser du denne på jakt, og har moglegheit, så avliv den og gje beskjed. Ser du den elles så ring til grunneigar / Fjaler Ettersøksring.