Facebookgruppe

ØGS har oppretta ei eiga Facebook gruppe. Denne kan nyttast til å utveksle viktig informasjon. Gruppa kan nåas på denne adressa: https://www.facebook.com/groups/ovreguddalstorvald/