Årsmøte 2017

Det vert årsmøte i ØGS torsdag 16 mars på Guddal Skule kl 20.00.

Saksliste:
Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2: Val av 2 personar til å skrive under møteboka
Sak 3: Årsmelding og rekneskap
Sak 4: Årsplan og budsjett 2017
Sak 5: Framlegg til bestandsplan
Sak 6: Framlegg til avskytingsplan
Sak 7: Innkomne saker
- Endringar i jaktfeltleiarar
- Godtgjersle til styret
- Vårteljing 2017
- Val av 3 personar til å utføre skrapdyrkontroll
- Val av 1 person til å vere kontaktperson for politi og viltforvaltar ved påkjørsel av hjort og liknande
- Gjennomgang av jaktfeltleiar sine plikter
- Bruke «Sett og skutt» for innsamling av sett hjort/slaktevektspapir
- Innmelding i Ytre Sogn og Sunnfjord bestandsplanområde
- Klage løyvetildeling Grøvlen 2016
Sak 8: Val av leiar, styremedlem, varamedlem, valnemnd, revisor