Informasjon om CWD sjukdom på hjort

Vedlagt finn de informasjon om sjukdomen CWD på hjort. Fint om de alle kan distribuere denne informasjonen vidare til alle jegerar på dykkar jaktfelt.
Spesielle hensyn å ta er:

- Melde inn om de observerar daude, sjuke eller dyr med unormal oppførsel
- Handtering av slakt.