Årskalendar

Dato: Kva: Kven:
1.februar Saker som medlemmar ynskjer å ta opp på årsmøte må vere styret i hende Kven som helst
2 veker før årsmøte Innkalling til årsmøte sendt til kvar medlem eller som offentleg utlysing Styret
01.mars (seinast) Årsmøte skal vere avhelde Styret
01.april Melding til kommunen om eventuelle endringar i valdet Valdansvarleg representant
01.april Forslag om endring av minsteareal fremjast ovanfor kommunen Kven som helst
01.mai Forskrift om minsteareal fastsettast Kommunen
15.mai Søknad om godkjenning av vald sendast til kommunen Valdansvarleg representant
15.juni Godkjenning av vald for jakt på hjort Kommunen
15.juni Fellingstillatelse er sendt til valdansvarleg representant Kommunen
20.august

Betaling av ettersøksavgift

For dei som nyttar Fjaler Ettersøksring skal ettersøksavgift innbetalast til:

Øvre Guddal Storvald
v/Arne Heggheim
Årset
6847 Vassenden
Kontonummer er: 3741.12.17362

Hugs å merke betalinga med retta jaktfeltnummer!

Vakttelefon: 99 15 81 00

For ordinær jaktperiode er avgifta kr 150,- per tildelt løyve, medan avgifta er kr 200,- for tidlegløyve (bøløyve).

Søknad om bøløyve skal stillast til Fjaler kommune.

For dei som har andre avtalar om ettersøkshund, må storvaldet få tilsendt namn på førar, fylke og id-nummer på hunden.Hunden vil bli sjekka i Ettersøkshundregistert. Sjå og DN - jakthund

Jaktfeltansvarleg
5 dagar etter siste jaktdag

Sett hjort- og slaktevektskjema er sendt til valdansvarleg representant

Desse dokumenta kan du finne under "last ned dokument".

Jaktfeltansvarleg
5 dagar etter siste jaktdag

Innbetaling av fellingsavgift

Fellingsavgift er kr 300,- per vakse dyr og kr 100,- per kalv.

Avgifta skal betalast til:

Øvre Guddal Storvald
v/Arne Heggheim
Årset
6847 Vassenden
Kontonummer er: 3741.12.17362

Hugs å merke betalinga med retta jaktfeltnummer!

Jaktfeltansvarleg
10 dagar etter siste jaktdag Rapport om årets fellingsresultat av hjort Valdansvarleg representant
30 dagar etter siste jaktdag Rapport om årets fellingsresultat for kommunen Kommunen