0083 - Heggheim

Tal dekar: 9950
Tal partar: 10
Tal dyrkamark: 60

Tildeling av løyve

Periode Nummer/Namn: Kalv: Ungdyr: Kolle: Bukk: Totalt:
2019 0083 - Heggheim 6 6 3 2 17
2018 0083 - Heggheim 5 5 3 2 15
2017 0083 - Heggheim 5 5 2 2 14
2016 0083 - Heggheim 3 5 2 3 13
2015 0083 - Heggheim 4 6 2 3 15
2014 0083 - Heggheim 3 7 3 2 15
2013 0083 - Heggheim 4 10 4 4 22
2012 0083 - Heggheim 5 9 3 5 22
2011 0083 - Heggheim 4 8 3 3 18
2010 0083 - Heggheim 3 7 3 4 17
2009 0083 - Heggheim 3 7 3 4 17
2008 0083 - Heggheim 3 6 3 3 15

Felte dyr

Periode Nummer/Namn: Hannkalv: Hokalv: Spissbukk: Fjordkolle: Bukk: Kolle: Totalt:
2019 0083 - Heggheim 2 3 3 3 2 3 16
2018 0083 - Heggheim 3 2 3 2 2 3 15
2017 0083 - Heggheim 3 2 3 2 2 2 14
2016 0083 - Heggheim 1 0 2 2 3 1 9
2015 0083 - Heggheim 0 0 1 2 1 0 4
2014 0083 - Heggheim 1 0 4 1 2 0 8
2013 0083 - Heggheim 1 0 1 3 1 0 6
2012 0083 - Heggheim 0 0 3 0 4 0 7
2011 0083 - Heggheim 1 3 3 5 1 2 15
2010 0083 - Heggheim 2 1 3 4 2 3 15
2009 0083 - Heggheim 1 2 3 4 4 3 17
2008 0083 - Heggheim 1 2 2 4 1 3 13

Jaktfeltleiar

Medlemmar

Del sida med andre