Jaktfeltansvarleg

Nummer/Namn: Jaktfeltansvarleg:
0044 - Dingsøyr Sture Dingsøyr Austaberg 2
6863 Leikanger
97 58 14 05
975 81 405
E-post
0045 - Kalstad Ingjald Soldal 6966 Guddal 57 73 88 87
E-post
0055 - Langeland Håkon Langeland 6966 Guddal 988 14 412 E-post
0072 - Nyland Sverre Benjamin Gallefoss 6966 Guddal 57 73 90 50
404 07 361
E-post
0076 - Steinseth Haakon Blaauw Årstadveien 17 F
5009 Bergen
55 31 50 46
905 54 064
E-post
0077 - Grøvlen Inger Helen Stenevik 6966 Guddal 943 67 105 E-post
0078 - Sørebø Harald Vik 6966 Guddal 57 73 88 63
952 50 905
E-post
0083 - Heggheim Agnar Heggheim Dyrnesli 1
6996 Vadheim
57 71 48 22
970 62 752
E-post
0084 - Svartefoss Per Kristen Svartefoss 6966 Guddal 57 73 88 70
905 69 633
E-post
0105 - Tuland Roald Ødemark 6966 Guddal 57 73 65 89
911 68 161
E-post
0113 - Gallefoss Harald Johnny Gallefoss 6966 Guddal 57 73 88 65
404 07 360
E-post
0123 - Engen Arild Yndestad 6966 Guddal 57 73 88 56
908 86 962
E-post
0146 - Guddal/Kalstad Jan Sigurd Kalstad 6966 Guddal 57 73 88 34
478 03 507
E-post