Felling

Periode Nummer/Namn: Hannkalv: Hokalv: Spissbukk: Fjordkolle: Bukk: Kolle: Totalt:
2019 0044 - Dingsøyr 0 0 0 0 0 0 0
2019 0045 - Kalstad 0 0 0 0 0 0 0
2019 0055 - Langeland 0 0 0 0 0 0 0
2019 0072 - Nyland 0 0 0 0 0 0 0
2019 0076 - Steinseth 0 0 0 0 0 0 0
2019 0077 - Grøvlen 0 0 0 0 0 0 0
2019 0078 - Sørebø 0 0 0 0 0 0 0
2019 0083 - Heggheim 0 0 0 0 0 0 0
2019 0084 - Svartefoss 0 0 0 0 0 0 0
2019 0105 - Tuland 0 0 0 0 0 0 0
2019 0113 - Gallefoss 0 0 0 0 0 0 0
2019 0123 - Engen 0 0 0 0 0 0 0
2019 0146 - Guddal/Kalstad 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 0 0 0 0 0 0 0